Logo

Erasmus - DIDEL webinaria - Latvia - webinar 2

Rodzaj pokoju

Permanentny

To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
Pola wymagane
Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem ,kliknij tutaj!
Adres email jest niepoprawny. Proszę sprawdź dokładnie adres email i upewnij się, że wygląda tak: john@clickmeeting.com

Wiadomość email zawierająca informacje na temat logowania do pokoju została wysłana na wskazany adres.

Test konfiguracji systemu. Kliknij tutaj!

Atsaucoties uz 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo personas datu aizsardzības regulas 13. paragrāfa 1. un 2. daļu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka:
  • Jūsu personas datu administrators ir Informācijas sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego), kura juridiskā adrese ir Varšavā, 00-359, Kopernika 17 un, kas reģistrēts Varšavas asociāciju, citu sabiedrisko un profesionālo organizāciju, fondu un aprūpes iestāžu nacionālajā reģistrā, ar KRS numuru 0000303048.
  • Jums ir tiesības savus datus iegūt, labot, dzēst un ierobežot to apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību.
  • Datu iesniegšana ir brīvprātīga. Datu norādīšana ir nepieciešama, lai sagatavotu atskaiti un glabātu informāciju par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, saskaņā ar projekta finansējuma piešķīrēja prasībām (Erasmus+ programma). 
  • Personas dati tiks glabāti piecus gadus no 31.decembra, kad projektu būs apstiprinājusi Erasmus + programmas Nacionālā aģentūra. 
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.