Logo

Erasmus - DIDEL webinaria - Norway - webinar 2

Rodzaj pokoju

Permanentny

To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
To pole jest obowiązkowe. Dokładnie sprawdź pisownię.
Pola wymagane
Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem ,kliknij tutaj!
Adres email jest niepoprawny. Proszę sprawdź dokładnie adres email i upewnij się, że wygląda tak: john@clickmeeting.com

Wiadomość email zawierająca informacje na temat logowania do pokoju została wysłana na wskazany adres.

Test konfiguracji systemu. Kliknij tutaj!

I følge artikkel 13 paragraf 1 og 2 i "General Regulation on the Protection of Personal Data" av 27. april 2016 (Generell databeskyttelsesforskrift), informerer vi at:
  • Administratoren av dine personopplysninger er Information Society Development Foundation med hovedkontor i Warszawa, 00-359, ul. Kopernika 17, som er oppført i registret over foreninger, andre sosial- og yrkesorganisasjoner, stiftelser og offentlige helsestellinstitusjoner i Central National Court Register opprettholdt av District Court for hovedstadsområdet Warszawa, forretningsdivisjonen av National Court Register, under KRS nummer: 0000303048.
  • Du har rett til å få tilgang til dataene dine og korrigere dem, slette dem, begrense behandlingen av dem, få overført dataene. Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket uten at det påvirke lovligheten i behandlingen.
  • Å gi fra seg dataene er frivillig. Det er nødvendig å få utlevert disse dataene for å utarbeide en rapport og å lagre informasjon om prosjektdeltakere, i samsvar med kravene til prosjektmidlene (Erasmus + -programmet).
  • Personopplysninger vil bli lagret i en periode på 5 år, fra 31. desember etter at prosjektet er godkjent av Erasmus + -programmet.
  • Du har rett til å sende inn en klage når du føler at behandlingen av personopplysninger om deg bryter med bestemmelsene i General Data Protection Regulation av 27. april 2016.